Foxconn đưa ra giá 900 triệu USD để mua lại Sharp

Chia sẻ bài viết
Bài liên quan